PLAKADTHAI.COM

การผสมพันธุ์วางไข่ของปลากัด

 
รายละเอียด

ในการผสมพันธุ์วางไข่ ปลากัดจะก่อหวอดหรือสร้างรังขึ้นมาก่อน โดยปลากัดตัวผู้เป็นผู้สร้าง ดูแลไข่และลูกอ่อน รัง เป็นหวอดที่ก่อขึ้นจากฟองอากาศ ที่ฮุบเข้าไปผสมกับเมือกในปาก แล้วนำมาพ่นเป็นหวอดบริเวณผิวน้ำ เพื่อเป็นที่สำหรับฟองไข่และลูกอ่อนเกาะติด ปลาตัวผู้จะเลือกทำหวอดให้เกาะติดอยู่กับใบไม้ หรือพรรณไม้น้ำ หลังจากที่เกี้ยวพาราสีจนตัวเมียยินยอมแล้ว ตัวผู้จะทำการรัดตัวเมีย ซึ่งจะปล่อยไข่ออกมา ตัวผู้ก็จะปล่อยน้ำเชื้อออกมาผสมกันภายนอก ไข่จะถูกปล่อยออกมาเป็นชุดๆ และจมลงสู่พื้นอย่างช้าๆ พ่อปลาจะใช้ปากฮุบฟองไข่ แล้วนำไปพ่นไว้ที่ฟองหวอดจนกว่าไข่จะหมด ซึ่งอาจใช้เวลานับชั่วโมง หลังจากนั้น พ่อปลาจะเป็นผู้ทำหน้าที่เฝ้าระวังไข่ และลูกอ่อน ในการผสมพันธุ์แต่ละครั้ง แม่ปลาจะวางไข่ประมาณ ๒๐๐ - ๗๐๐ ฟอง ลูกปลาที่เพิ่งฟักออกเป็นตัว จะพักอยู่ภายใต้หวอด จนกว่าอาหารในถุงอาหารที่ติดตัวมาด้วยจะถูกใช้หมด และครีบได้พัฒนาอย่างสมบูรณ์ หากมีลูกปลาพลัดออกจากหวอด พ่อปลาจะทำหน้าที่พาลูก กลับมาไว้ที่หวอดดังเดิม และคอยเสริมหวอดด้วยการพ่นฟองอากาศใหม่อยู่เรื่อยๆ ในระยะนี้พ่อปลาจะคอยดูแลลูกทั้งวันโดยไม่มีการพักผ่อน นอกจากจะต้องซ่อมแซมหวอดและคอยดูแลลูกปลาที่พลัดตกจากหวอดแล้ว พ่อปลายังต้องเฝ้าระวังศัตรูที่จะเข้ามากินลูกอ่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แม่ปลาที่จะต้องถูกขับไล่ให้ไปอยู่ห่างๆ เนื่องจากชอบกินลูกของตัวเอง ๑ เดือนหลังจากวางไข่ ปลาตัวเมียก็พร้อมที่จะสร้างไข่ชุดใหม่ ในระยะเวลา ๑ ปี ปลาตัวเมีย ๑ ตัว สามารถให้ไข่ได้ประมาณ ๒,๕๐๐ - ๕,๐๐๐ ฟอง หรือมากกว่านั้น

@Plakadthai.com