ใบหูกวาง ใช้หมักปลากัด

ใบหูกวาง สมุนไพรหหมักปลากัด

ใบหูกวาง ต้นหูกวางเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ที่พบได้ทั่วประเทศไทย คนไทยเรารู้จักและนำใบหูกวางมาใช้เลี้ยงปลากัดตั้งแต่โบราณ ผู้เลี้ยงปลากัดเพื่อนำไปแข่งขันเป็นกีฬานั้น นิยมเลี้ยงปลากัดในน้ำหมักใบหูกวาง เพราะเชื่อว่าจะทำให้เกล็ดแข็งแรงส่วนผู้ที่เลี้ยงปลากัดสวยงามก็นิยมใช้น้ำหมักไปหูกวาง การอย่างแพร่หลาย จากงานศึกษาพบว่า ใบหูกวางแห้งนั้นอุดมไปด้วยสารเทนนิน (Tannin)ซึ่งมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในน้ำ ปรับสภาพน้ำให้เป็นกรดอ่อนๆ เหมาะสำหรับการเลี้ยงและเพาะพันธุ์ปลากัดเป็นอย่างยิ่ง บางท่านอาจจะใช้ใบตองแทนใบหูกวางได้ซึ่งมีสารเทนนินที่ช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเช่นกัน ทำน้ำหมักใหม่หูกวาง เก็บใบแห้งมาล้างทำความสะอาด ใส่ลงในภาชนะที่เลี้ยงปลากัดไว้และกดให้จม วันรุ่งขึ้นน้ำปลากัดจะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาล