ปลากัดนิสัยปลากัด

นิสัยของปลากัดที่มือใหม่ควรรู้

อุปนิสัยของปลากัด   ปลากัดเป็นปลาที่ก้าวร้าวกับพวกเดียวกันเอง แต่จะไม่ดุร้ายกับปลาชนิดอื่น เพศเมียมีนิสัยรักสงบ เลี้ยงด้วยกันได้มากกว่า 1 ตัว ส่วนตัวผู้จะต้องเลี้ยงแยกเดี่ยว ในสภาวะปกติจะว่ายน้ำด้วยท่าทางธรรมดา ครีบห่อเหมือนปลาทั่วไป แต่เมื่อทันทีที่ได้เห็นปลากัดตัวผู้ครีบจะพ่องออก กางครีบหาง พุ่งเข้าไปหาปลาตัวผู้ และจู่โจมฝ่ายตรงข้ามทันที ความเป็นอยู่ของปลากัด ความที่เป็นปลาพื้นเมืองอยู่แล้ว ปลากัดจึงไม่ต้องปรับตัวใดๆให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของบ้านเรา เพราะมันที่นี่คือบ้านเกิดของมันอยู่แล้ว อุณหภูมิของน้ำที่เหมาะสมคือช่วง 28 – 30 องศาเซลเซียส หากอุณหภูมิสูงกว่านั้นก็สามารถเลี้ยงได้ แต่ปลาจะมีสุขภาพไม่ดีเท่าที่ควร และไม่ควรปล่อยให้อุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส เพาะปลากัดจะไม่กินอาหารและแสดงอาการป่วยให้เห็น กรณีที่อากาศหนาวเย็นจัด สามารถใช้ฮีตเตอร์จุ่มลงไปในอ่างเพื่อรักษาอุณหภูมิความร้อน และเก็บอุณหภูมิให้คงที่ หรืออีกวิธีหนึ่งคือการย้ายปลาออกมาให้รับแสงแดดก็สามารถช่วยได้เช่นกัน